Liên thông giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tại Bình Phước

03/06/2019

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, vừa qua UBND Bình Phước đã ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

Ảnh minh họa

 

Quy trình này thống nhất việc tổ chức, phối hợp của Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý khu kinh tế và Công ty điện lực Bình Phước, Điện lực các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện theo hướng một cửa liên thông, gồm các thủ tục: Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ; Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.
Việc thực hiện liên thông đảm bảo nguyên tắc Công ty điện lực Bình Phước/Điện lực các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan nhà nước. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện sẽ được bố trí một quầy giao dịch của phía Điện lực. Đơn vị này sẽ thực hiện tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng, luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến Cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ Cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng và thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá tỉnh khảo sát, nghiệm thu.
Các cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin kết quả xử lý tại website của Trung tâm chăm sóc khác hàng Tổng công ty điện lực miền Nam hoặc hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại. Đồng thời, Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để kết nối theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin liên quan đến thực hiện dịch vụ sẽ được thể hiện trên cả Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của UBND tỉnh. Các cơ quan nhà nước và đơn vị Điện lực phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không khắc phục kịp thời.
Trách nhiệm thực hiện của các sở, ngành liên quan
Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc.
Ngoài ra, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn quản lý. Báo cáo UBND tỉnh kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và đề xuất UBND tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo quy định này.
Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trên công trình đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của từng đơn vị. Thời gian thực hiện thủ tục không quá 05 ngày làm việc.
Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong phạm vi các khu công nghiệp được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền. Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc.
Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian thực hiện thủ tục này không quá 07 ngày làm việc.
Công ty Điện lực Bình Phước/Điện lực các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc.
Việc thực hiện các thủ tục trên hoàn toàn miễn phí đối với cá nhân, tổ chức./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC