Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Đồng Nai

12/08/2019

Trong thời gian qua, Đồng Nai đã thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết TTHC.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Đồng Nai đã liên thông phần mềm chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế, giữa cơ quan thuế và kho bạc để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa tại 11/11 UBND cấp huyện.
Tích hợp thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn SMS vào phần mềm một cửa, trong đó nhắn tin thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, nghĩa vụ tài chính khi thực hiện TTHC, qua đó đã giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.
Hoàn thiện đồng bộ hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ trên Cổng tra cứu dịch vụ công của tỉnh (tracuudvc.dongnai.gov.vn), Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai trên ứng dụng Zalo và hệ thống tra cứu định vị bưu chính đối với các hồ sơ đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục hoàn thiện Cổng hành chính công tỉnh để cung cấp nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp như, tra cứu lịch trình xe bus, trạng thái giải quyết hồ sơ qua chức năng quét mã QR; cung cấp Phiếu biên nhận hồ sơ điện tử;…
Tỉnh đã hoàn thiện tích hợp hệ thống camera giám sát tại 170/170 Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã lên UBND cấp huyện và hệ thống camera Trung tâm hành chính công tỉnh để giám sát việc giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.
Đồng Nai đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đến nay đã được triển khai tại 100% cơ quan hành chính; các đơn vị, địa phương thực hiện gửi – nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông của tỉnh; trong 6 tháng đầu năm 2019, đạt gần 95% công chức, viên chức các đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc đẻ xử lý, giải quyết (không dừng lại ở chức năng văn thư gửi, nhận, tra cứu văn bản).
Tỉnh tiếp tục hoàn thiện Hệ thống trục liên thông đáp ứng cơ bản việc kết nối liên thông với Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ một cửa điện tử thông qua Trục quốc gia (Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường;…); phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ một cửa điện tử của 20 sở, ban, ngành, 11 UBND cấp huyện và 170 UBND cấp xã; phần mềm chuyên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường và phần mềm quản lý Hộ tịch của Sở Tư pháp.
Xây dựng liên thông, tích hợp các hệ thống Trang tra cứu thống kê quản lý văn bản, Trang tra cứu thống kê hồ sơ một cửa điện tử tỉnh với Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
Ứng dụng chữ ký số tại Đồng Nai tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng số 1125 chữ ký số đã được cấp phát cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã. Trung bình 80% văn bản điện tử trao đổi có sử dụng chữ ký số, 100% sử dụng chứng thư số xác thực.
Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện rà soát, tập trung hoàn thiện việc cung cấp và tuyên truyền thực hiện 206 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới các cá nhân, tổ chức. Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt 6.344 hồ sơ; trong đó có một số đơn vị có tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải,…; một số xã đạt tỉ lệ hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến trên 60%.
Tỉnh đã ban hành danh mục thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp đối với các TTHC của các sở, ban ngành; xây dựng kế hoạch thực hiện số hóa số hộ tịch ngành Tư pháp. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh phần mềm một cửa điện tử eGov, trong đó có các phân hệ phần mềm như: liên thông sở, ngành; thống kê kết quả xử lý hồ sơ; lấy ý kiến người dân; triển khai phân hệ phần mềm thu phí, lệ phí tập trung cho cấp huyện;…
Đến nay, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị đã cơ bản hoàn thiện và đi vào hoạt động để cung cấp, hỗ trợ thông tin cần thiết cho người dân, doanh nghiệp về hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh, dịch vụ công trực tuyến, các quy định, chính sách./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC