Hải Phòng thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố

01/10/2019

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp là những giái pháp Hải Phòng đang tập trung triển khai thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019.
 

Báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:
- Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai kết nối hệ thống VASSCM đối với tất cả 36 kho ngoại quan thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan được thực hiện trên hệ thống hải quan tự động.
- Thành phố Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và thay đổi qua mạng chiếm tỷ lệ 79,39% số hồ sơ; tỷ lệ doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế điện tử đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99,54%; số hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt 93,3%; kê khai hải quan điện tử đạt 99,99%; tỷ lệ sử dụng chữ ký số trong kê khai thuế và hải quan điện tử đạt 100%.
- Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC vẫn được các sở, ngành chú trọng thực hiện. Điển hình Sở Công Thương đã rà soát, thực hiện giảm thời gian giải quyết 04 TTHC (cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; cấp giấy phép hoạt động bản lẻ điện lực; đăng ký khuyến mại; đăng ký dấu nghiệm vụ giám định thương mại).
- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến nay, thành phố đã triển khai 59 dịch vụ công mức độ 4 và dự kiến trong năm 2019 sẽ triển khai 27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
- Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp như: các chi nhánh tổ chức tín dụng đã tổ chức 09 Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; Cục Hải quan Hải Phòng đã ký thỏa thuận với 13.877 doanh nghiệp tăng cường qua hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp; Sở Công Thương cung cấp thông tin và vận động doanh nghiệp tham gia một số hội trợ, triển lãm, hội thảo trong nước và quốc tế; Sở Tư pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; …
- Từ tháng 9 năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức 32 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, đã có 200/285 kiến nghị được giải quyết triệt để, các kiến nghị còn lại đang được UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương giải quyết. Thiết lập điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác cải cách TTHC thông qua tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua các phương thức như: dịch vụ bưu chính công ích; cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố; qua ứng dụng zalo trên điện thoại và qua hệ thống các điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với các dịch vụ: điện, nước, cước viễn thông. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt đối với dịch vụ điện đạt 30,38%; Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã thực hiện thanh toán tiền nước qua 10 nhà cung cấp dịch vụ trung gian với 27.742 khách hàng; 20.701 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM.
Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị tư vấn rà soát, xây dựng phương án tổng thể xây dựng dự án Chính quyền điện tử thành phố, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố, triển khai hệ thống thông tin dùng chung của thành phố; đầu tư trang thiết bị phục vụ Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước đến cấp xã; số hóa toàn bộ dữ liệu hiện có trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.
Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018, Hải Phòng xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố, giảm 07 bậc so với năm 2017. Hy vọng với nỗ lực của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ khắc phục các tồn tại hiện nay; đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao tỷ lệ hồ sơ áp dụng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ người dân thanh toán trực tuyến các khoản tiền dịch vụ, từ đó nâng cao vị thế của Hải Phòng trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.