Đồng Nai thí điểm thực hiện liên thông thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp và Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

29/10/2019

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định thực hiện thí điểm quy trình liên thông thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
 
 
Người nộp hồ sơ có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện liên thông hai thủ tục trên. Khi sử dụng quy trình liên thông, người nộp hồ sơ có thể nhận kết quả trước của TTHC đã được giải quyết hoặc nhận các kết quả cùng lúc theo quy trình của thủ tục liên thông.
Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong quy trình này gồm: Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (cụ thể là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN Đồng Nai), Ban quản lý các KCN Đồng Nai, Sở Tư pháp Đồng Nai và tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính.
Quy trình liên thông
Người thực hiện thủ tục chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm các thành phần theo quy định của hai TTHC trên cho bộ phận tiếp nhận của Ban quản lý tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Trong trường hợp có giấy tờ trùng nhau giữa hai thủ tục thì người nộp chỉ cần nộp 01 bản có chứng thực và 01 bản chụp (có bản chính để đối chiếu)
Sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, pháp lý của hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận chuyển giao hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp để giải quyết; chuyển giao hồ sơ Giấy phép lao động về Ban quản lý các KCN. Việc chuyển giao hồ sơ được tiến hành thông qua bưu điện và hệ thống dữ liệu egov.
Sở Tư pháp giải quyết hồ sơ Lý lịch tư pháp, nhập tình trạng kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển giao kết quả giải quyết cho Ban quản lý các KCN. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xác minh, Sở Tư pháp co trách nhiệm thông báo gia hạn thời gian giải quyết bằng văn bản điện tử gửi Bộ phận tiếp nhận để thông báo gia hạn thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp biết.
Ban Quản lý các KCN giải quyết hồ sơ giấy phép lao động, nhập kết quả giải quyết hồ sơ và giao kết quả hồ sơ bao gồm Phiếu Lý lịch tư pháp và Giấy phép lao động về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện thủ tục theo quy trình liên thông là 18 ngày làm việc, trong đó, thời gian giải quyết của phiếu Lý lịch tư pháp là 15 ngày, thời gian giải quyết của thủ tục cấp Giấy phép lao động là 03 ngày.
Lệ phí cấp giấy phép lao động là 600.000 đồng , cấp lý lịch tư pháp là 200.000 đồng.
Trách nhiệm của các bên liên quan
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm in ấn, phôt đóng thành quyền TTHC liên thông đã được công bố, phát hành đến các đơn vị.
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Sở Tư pháp thực hiện công khai quy trình liên thông TTHC; cùng phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, các yêu cầu thủ tục, cách sử dụng hệ thống dịch vụ công quản lý một cửa cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thủ tục liên thông của đơn vị mình; phối hợp tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp, phổ biến rộng rãi để các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhua cầu.
Ban Quản lý các KCN Đồng Nai có trách nhiệm chủ trì theo dõi việc thực hiện Quy trình liên thông, làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan để trao đổi, thống nhất và trình UBND tỉnh quyết định xem xét sửa đổi Quy trình này nếu cần thiết.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Sở Tư pháp cập nhật nội dung, cấu hình quy trình liên thông TTHC đã được công bố lên Phần mềm một cửa điện tử (Egov) của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng; chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với hệ thống điện tử thực hiện thủ tục liên thông; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục liên thông sử dụng, thao tác quy trình trên hệ thống 1 cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục liên thông để tập huấn hướng dẫn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC, giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, nộp đầy đủ, đúng thời hạn tiền phí, lệ phí đã thu từ tổ chức, cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền; tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC