Đồng Nai phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019

29/10/2019

Triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019, vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định trên đưa ra phương án đơn giản hóa đối với 45 TTHC thuộc các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; người có công; phòng, chống tệ nạn xã hội; công nghiệp tiêu dùng; điện; thương mại quốc tế; văn hóa, du lịch; văn hóa cơ sở; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; giáo dục và đào tạo, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên; báo chí. Các lĩnh vực này thuộc trách nhiệm của các Sở: Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông và Ban quản lý các Khu công nghiệp.
Hầu hết phương án đơn giản hóa của các TTHC là giảm thời gian giải quyết TTHC; ngoài ra, một số TTHC có kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung quy định tại thành phần hồ sơ, cụ thể:
(1) Đối với Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm. Kiến nghị bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa” của từng hộ gia đình (Mẫu số 01- Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”). Sử dụng chung một Danh sách các hộ gia đình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa năm (Mẫu số 01A- Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP). Vì nếu mỗi gia đình làm 01 bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, sẽ tốn kém và lãng phí trong việc phải in bản đăng ký mẫu để phát cho các gia đình; đồng thời người thay mặt Khu dân cư phải đi phát mẫu đăng ký cho từng gia đình và ký xác nhận cũng mất nhiều thời gian. Vì vậy, chỉ nên sử dụng một danh sách các hộ gia đình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa. Theo đó, kiến nghị sửa đổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 mục 2 chương II của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.
 
Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
 
(2) Đối với Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Kiến nghị bãi bỏ thành phần hồ sơ là "bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo". Vì trong “Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn” (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); người thông báo quảng cáo đã cung cấp đầy đủ thông tin về đơn vị thực hiện quảng cáo, trong đó có số giấy phép kinh doanh và cơ quan cấp phép kinh doanh. Theo đó, kiến nghị sửa đổi Điều 29, Luật Quảng cáo.
(3) Đối với Thủ tục Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông. Kiến nghị sửa đổi “Đơn xin mở lớp dạy thêm học thêm” thành “Tờ trình mở lớp dạy thêm học thêm” đối với tổ chức; “Đơn đề nghị mở lớp dạy thêm học thêm” đối với cá nhân. Vì từ “Xin” trong “Đơn xin mở lớp dạy thêm học thêm” đối với tổ chức là không hợp lý. Đồng thời, bỏ thành phần xác nhận của UBND cấp xã trong Bản cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Vì việc cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường là nội dung, yêu cầu bắt buộc do vậy không cần thiết phải xác thực bằng chữ và con dấu của UBND cấp xã, có thể gây phiền phức, khó dễ cho tổ chức, cá nhân và mang nặng tính hình thức. Cá nhân, tổ chức sẽ tự chịu trách nhiệm về vấn đề này. Theo đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 quy định ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm.
(4) Đối với Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học. Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ là Bản công chứng Bằng tốt nghiệp cấp học dưới nhằm đơn giản hóa khi thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, kiến nghị bỏ điểm d, khoản 1 Điều 5 của Quyết định 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(5) Đối với Thủ tục Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục, đề nghị quy định cụ thể văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến làm hiệu trưởng phải nộp gồm những loại giấy tờ gì và quy định chỉ cần nộp bản photo văn bằng chứng chỉ kèm bản chính để đối chiếu. Theo đó, kiến nghị sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 16, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục.
(6) Đối với Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học. Kiến nghị quy định cụ thể “bản sao” hay “bản gốc” đối với thành phần hồ sơ là “Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan” để đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện của TTHC. Theo đó, kiến nghị sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 19, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định.
(7) Đối với Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, đề nghị quy định rõ ràng văn bằng, chứng chỉ hợp lệ là những loại giấy tờ cụ thể nào đối với thành phần hồ sơ là “Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục”. Theo đó, đề nghị kiến nghị sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 23, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.
Quyết định của UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan đến các lĩnh vực kiến nghị đơn giản hóa, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh dự thảo văn bản thực thi Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính theo nội dung kiến nghị sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực thi Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của tỉnh./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC