Đồng Nai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

29/10/2019

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 cho 135 công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 65 cán bộ, công chức là lãnh đạo Văn phòng các sở, ban, ngành, cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC; cán bộ tiếp nhận và xử lý PAKN; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện phụ trách Bộ phận một cửa và 70 công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 
Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
 
Chương trình tập huấn diễn ra trong 02 buổi tập trung vào các nội dung gồm: Các nội dung liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai Kế hoạch số 8619/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; rà soát các tiêu chí đánh giá chỉ số thực hiện cải cách TTHC của tỉnh để chấm điểm cho sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.
Việc tổ chức tập huấn đã được chuẩn bị chu đáo từ việc biên soạn nội dung tập huấn, các tài liệu có liên quan cho đến trang thiết bị, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết khác cho tập huấn.
Chương trình tập huấn diễn ra nghiêm túc, các đại diện tham gia tập huấn đã tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó đã góp phần làm rõ và giúp các đơn vị, địa phương hiểu, nắm rõ hơn về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Ngoài ra, để đảm bảo các đợt tập huấn là hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công việc và rút kinh nghiệm cho các công tác tập huấn lần sau, tại buổi tập huấn Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức phát phiếu khảo sát cho các đơn vị tham gia tập huấn. Theo đó, cho thấy đợt tập huấn cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, đa số các ý kiến đồng thuận với nội dung tập huấn.
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh và hoàn thành các tiêu chí chấm điểm theo các chỉ số cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung gồm: Thường xuyên rà soát, cập nhật bộ TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trên cơ sở quyết định công bố của các Bộ, ngành Trung ương, đảm bảo thời gian theo quy định; cung cấp các bộ hồ sơ mẫu của các TTHC có tần suất giao dịch nhiều đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và đăng tải đầy đủ, rõ ràng lên website cảu đơn vị; kiện toàn và bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC; triển khai tổ chức tập huấn và kiểm tra việc giải quyết TTHC theo lĩnh vực quản lý của ngành tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND cấp huyện kiện toàn và bố trí cán bộ, công chức đầu mối thực hiện Kiểm soát TTHC; chỉ đạo các đơn vị rà soát cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân; ban hành quy chế, nội quy, hòm thư góp ý, số điện thoại phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận một cửa cấp huyện; chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật bộ TTHC thường xuyên mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC để niêm yết tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa cho UBND cấp xã./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC