Thành phố Hà Nội triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/11/2019

Ngày 14/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tinh thần Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính gồm có lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công an, Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Thông tin và Truyền thông, Bưu điện và đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; tại các điểm cầu của huyện, thị xã gồm lãnh đạo UBND, lãnh đạo các đơn vị, công chức liên quan cấp huyện, xã.
 
Ảnh: Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBD thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của Quy chế, như: Các chuỗi TTHC liên thông, cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC, nguyên tắc phối hợp, giải quyết; trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện liên thông TTHC, đặc biệt là vai trò của công chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC liên thông.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ thông tin về kết quả triển khai Quyết định 1380/QĐ-TTg tại các địa phương trên cả nước, tính đến thời điểm hiện nay đã tiếp nhận 183.535 hồ sơ, đã giải quyết 181.620 hồ sơ, quá hạn 1.002 hồ sơ. Trong đó, một số địa phương có nhiều hồ sơ phát sinh, như Quảng Bình: 52.544 hồ sơ, An Giang: 10.700 hồ sơ, Cần Thơ: 10.975 hồ sơ... Qua quá trình thực hiện, các địa phương đều đánh giá cao hiệu quả mang lại, rõ nhất là giảm chi phí đi lại, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính này; khắc phục tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ và việc chậm trễ tùy tiện trong giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đối với công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.
 
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính

 
Ý kiến các đại biểu tham dự Hội nghị đều đồng tình, nhất trí cao với nội dung Quy chế. Đồng thời, để việc triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, các đại biểu cũng đề xuất Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành có liên quan sớm tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp, bố trí kinh phí để triển khai nhiệm vụ được giao.
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn giao Sở Tư pháp phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục liên thông; giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện phần mềm để bảo đảm thực hiện giải quyết thủ tục liên thông trên môi trường mạng; tăng cường công tác tuyên truyền; Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện; các sở, ban nhành có liên quan chịu trách niệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức giải quyết TTHC liên thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế trên địa bàn.
UBND  thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đối với công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp để để tuyên truyền và tiếp thêm sức mạnh cho các ý tưởng cải cách thiết thực của cá nhân, tổ chức trên địa bàn./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát TTHC