Đồng Nai thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh Tỉnh

22/11/2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, thời gian qua Đồng Nai đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Về xúc tiến thương mại
Đã tổ chức 04 chuyến hàng Việt về các Khu công nghiệp và nhà máy phục vụ công nhân sau giờ tan ca; triển khai xây dựng 04 điểm Tự hào hàng Việt, phối hợp tổ chức 02 đợt Hội chợ trong tỉnh thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, mua sắm; tổ chức Đoàn giao thương xúc tiến thương mại, đầu tư tại Nhật Bản; hỗ trợ 05 doanh nghiệp tham gia hội chợ tại Đức;…
Tỉnh đã tổ chức các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn nước ngoài (thu hút 107 doanh nghiệp tham dự) và gặp gỡ doanh nghiệp trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh (thu hút trên 500 doanh nghiệp). Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh ngoài việc thông tin các chính sách, quy định mới ban hành tới doanh nghiệp, còn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.
Ngoải ra, tỉnh đã hướng dẫn thủ tục và tư vấn cho 90 tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Triển khai Chương trình khoa học và công nghệ Hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị năng cao năng lực cạnh tranh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; bảo hộ Sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.
Về cải cách thủ tục hành chính
Một số thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định như: Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt thiết kế, dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (nhóm B) từ 40 ngày xuống còn 35 ngày làm việc; (2) Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt thiết kế, dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (nhóm A) từ 60 ngày làm việc xuống còn 55 ngày làm việc; rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao,…
Bên cạnh đó, Tỉnh đã tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đất đai, thực hiện hiệu quả việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các TTHC có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản tại trụ sở và website Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp, tăng cường đối thoại chuyên đề để hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận quỹ đất.
Hoàn thiện liên thông phần mềm chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế, giữa cơ quan thuế và kho bạc để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục về chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa tại 11/11 UBND cấp huyện. Hoàn thiện ứng dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn SMS vào phần mềm một cửa để thông báo cho người dân biết tiến độ giải quyết hồ sơ, số tiền nghĩa vụ tài chính khi thực hiện TTHC, qua đó giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp.
Mở rộng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ theo mô hình “Phi địa giới hành chính”. Theo đó, người dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giữa Trung tâm hành chính công và Bộ phận một cửa tại 11/11 UBND cấp huyện đối với các lĩnh vực: Đất đai (đo vẽ, đăng ký thế chấp, xóa thế chấp), Y tế (6 TTHC), Tư pháp (2 TTHC về lý lịch tư pháp), Giao thông vận tải (16 TTHC, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thực hiện tại 11/11 cấp huyện), xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, công thương.
Đối với UBND cấp huyện đã công bố danh mục thủ tục và triển khai thực hiện tiếp nhận – xử lý hồ sơ theo hình thức “4 tại chỗ” thí điểm đối với một số thủ tục lĩnh vực tư pháp, kế hoạch – đầu tư, nông nghiệp, y tế.
Nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai triển khai tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính theo mô hình bưu điện là “cánh tay nối dài” của Bộ phận Một cửa, theo đó, tổ chức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của các lĩnh vực: Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, công thương, tư pháp, y tế, giao thông vận tải,… Người dân, doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết các thủ tục như: Cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh – chữa bệnh, cấp chứng chỉ hành nghề dược,… đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính tại các điểm bưu điện gần nhất, đăng ký trên trang dịch vụ công hoặc qua Tổng đài dịch vụ công 1022; nhân viên bưu điện đến tận nhà cung cấp hồ sơ, hướng dẫn, thu gom hồ sơ, thu phí, lệ phí nộp đến Trung tâm hành chính công tỉnh.
 
(Ảnh minh họa – Nguồn: dongnai.vnpost.vn)


Ngoài ra, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến, Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp như: Giảm thời gian xử lý đối với hồ sơ nộp trực tuyến, miễn phí phát trả kết quả tại nhà đối với hồ sơ trực tuyến; tổ chức các buổi hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng sinh viên, công nhân thực hiện thủ tục thiết thực qua dịch vụ công trực tuyến; bố trí công chức, tình nguyện viên, nhân viên Bưu điện tại Bộ phận Một cửa hỗ trợ người dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh,…
UBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính, công vụ các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2019 nhằm đánh giá một cách khoa học, chính xác kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện. Bộ chỉ số bổ sung một số tiếu chí đánh giá mới, cụ thể hóa Bộ chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành tập trung vào các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gửi nhận văn bản điện tử, nâng cao chỉ tiêu đạt điểm tại các nhiệm vụ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, phát trả qua dịch vụ bưu chính công ích,…
Trung tâm hành chính công của tỉnh xây dựng và quản lý cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện TTHC theo hướng vững chuyên môn đi kèm thái độ thân thiện, xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC.
Về cải cách tổ chức, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh đã tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp, cụ thể: Giảm 42 phòng thuộc Sở, giảm tối thiểu 105 chức danh lãnh đạo cấp phòng; giảm 01 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và 17 đầu mối trực thuộc; giảm 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục; giảm 73 nhân sự lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, 125 chức danh trưởng, phó phòng; giảm 31 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC