Đồng Nai thí điểm liên thông thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm và Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

27/11/2019

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND thí điểm Quy trình thực hiện liên thông thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm và tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet


Quy trình liên thông hai thủ tục trên liên quan đến việc giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai. Việc thực hiện thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại là cơ sở để giải quyết thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn cho các các nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Người nộp hồ sơ có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này. Khi sử dụng thủ tục liên thông, người nộp hồ sơ có thể nhận kết quả trước của TTHC đã được giải quyết hoặc nhận các kết quả giải quyết cùng lúc theo quy trình liên thông; có thể lựa chọn hình thức nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.
Quy trình thực hiện liên thông
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục liên thông.
Chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và tối thiểu 15 ngày đối với các sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm các thành phần hồ sơ của Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo gồm: Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập hoặc quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương; văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo; bản sao giấy tờ chứng minh hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm; bản Ma-két sản phẩm quảng cáo; văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL.
Sở VHTTDL tiếp nhận hồ sơ, xác nhận địa điểm phù hợp tổ chức hội chợ, triển lãm theo Quyết định hàng năm của UBND tỉnh. Nếu hồ sơ không phù hợp vị trí, Bộ phận tiếp nhận Sở VHTTDL trả hồ sơ và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận này scan hồ sơ và chuyển dữ liệu cần thiết cho Sở Công Thương để giải quyết thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm. Sở Công thương tiến hành giải quyết thủ tục và chuyển văn bản xác nhận về Bộ phận tiếp nhận Sở VHTTDL; Bộ phận này thực hiện chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn của Sở VHTTDL, nếu hồ sơ hợp lệ Sở VHTTDL tiến hành giải quyết và chuyển văn bản xác nhận của Sở Công Thương và Giấy chứng nhận sản phẩm quảng cáo ra Bộ phận tiếp nhận Sở VHTTDL để trả kết quả cho doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện liên thông thủ tục này là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và thủ tục này được miễn phí hoàn toàn cho doanh nghiệp.
Trách nhiệm của các bên liên quan
Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở VHTTDL và Sở Công Thương tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công bố TTHC liên thông theo Quy trình này.
Sở VHTTDL và Sở Công thương thực hiện công khai quy trình liên thông; phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, các yêu cầu thủ tục, cách sử dụng hệ thống dịch vụ công một cửa cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện thủ tục liên thông của Sở VHTTDL và Sở Công Thương. Phối hợp triển khai tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp, phố biến rộng rãi để tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Đồng Nai dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.
Sở VHTTLD có trách nhiệm chủ trì theo dõi việc thực hiện Quy trình liên thông, làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp các cơ quan liên quan để trao đổi, thống nhất và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xem xét sửa đổi Quy trình.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở VHTTDL và Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh cập nhật Quy trình liên thông tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với hệ thống điện tử thực hiện thủ tục liên thông này.
Bưu điện tỉnh thực hiện đúng quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục liên thông để tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC