Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 của Bình Thuận

24/12/2019

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong năm 2019 UBND tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 
(Ảnh: Giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận – Nguồn: Internet)


Kết quả đạt được
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3210/KH-UBND ngày 27/8/2019 về cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics của Bình Thuận để triển khai thực hiện Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả Logistics của Việt Nam. Ngoài ra, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-BCT ngày 03/4/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số tiếp cận điện năng, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo quy định về “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
Tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2019 đối với 203 thủ tục; trong đó, 130 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp và 60 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 13 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tỷ lệ thời gian giảm bình quân là 16,3% so với quy định hiện hành.
Năm 2019, toàn tỉnh có 781 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2018), lũy kế đến nay có 7.110 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tổ chức 12 khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp cho 620 học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý của doanh nghiệp và 02 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và hội nhập kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”, qua đó đã giải quyết 71 kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Tọa đàm “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cho thanh niên tỉnh Bình Thuận với 110 thanh niên tham gia; tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận”.
Để hỗ trợ cho hoạt động của nhà đầu tư, Sở Xây dựng đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, hướng dẫn các chủ đầu tư về thủ tục của ngành ngay từ khi chủ đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục cấp phép xây dựng công trình được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 15 ngày.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công. Kết quả cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công đạt: Thu thuế, phí, lệ phí với giá trị 2.616 tỷ đồng/58.893 giao dịch; thu tiền điện với giá trị 1.880 tỷ đồng/424.639 giao dịch; thu tiền nước đạt 60,6 tỷ đồng/2.833 giao dịch; thu học phí 13 tỷ đồng/2.048 giao dịch;…
Thanh tra Tỉnh tiến hành điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngành, các địa phương nhằm đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian và đối tượng thanh tra, trong đó chú trọng đến việc xử lý chồng chéo, trùng lắp thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Qua đó đã điều chỉnh giảm 20 cuộc và thay đổi thời gian tiến hành thanh tra 11 cuộc.
Cục thuế tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế qua mạng Internet, kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử; công tác đăng ký thuế, bán hóa đơn tiến hành nhanh chóng, trả kết quả đúng hẹn. Tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, thường xuyên tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc.
Công an tỉnh đã rà soát các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo hướng làm rõ các quy định, giảm thiểu các yêu cầu không cần thiết đối với các công trình có thể dùng chung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho doanh nghiệp; cắt giảm thủ tục kiểm định về phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, đã áp dụng hệ thống khai báo tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet tại 978 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh và trong nội bộ, tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho chủ cơ sở lưu trú trong việc làm thủ tục khai báo.
Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cập nhật bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung để phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cơ chế tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định. Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai nghiên cứu, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.
Công ty Điện lực Bình Thuận đã xây dựng website pcbinhthuan.evnspc.vn để khách hàng tra cứu thông tin tình hình thực hiện các thủ tục cấp điện, trong đó có thỏa thuận đấu nối hệ thống điện. Đồng thời, áp dụng các phần mềm chạy trên trang nội bộ “Chương trình dịch vụ khách hàng” và “Hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS 3.0” để phục vụ cho việc phân công và theo dõi tiến độ thực hiện trong nội bộ Công ty.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận giảm dần thời gian khảo sát và thi công lắp mới, sửa chữa đường ống cấp nước, từng bước hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch, chủ động phối hợp với các đơn vị đối tác, đầu tư nâng công suất cấp nước ở các khu vực, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch phục vụ khách hàng, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
Khó khăn, vướng mắc
Một số quy định hiện hành về TTHC trong nhiều lĩnh vực thường xuyên thay đổi, các văn bản hướng dẫn thi hành chậm ban hành gây nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng còn hạn chế; năng lực xử lý, lưu trữ dữ liệu các ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn thông tin vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; nhu cầu vốn cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin khá lớn, ngân sách không đảm bảo.
Chưa có quy định hướng dẫn cụ thể trường hợp thực hiện thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện; trường hợp cấp phép thi công xây dựng công trình điện kèm theo trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết để thực hiện theo quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BCT.
Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu hết ý nghĩa, nội dung và tinh thần của Nghị quyết 02 nên chưa thật sự chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc thực tế của doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; công tác tham mưu, tuyên truyền hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp chưa thường xuyên.
Giải pháp khắc phục
Đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Thông tin kịp thời về các văn bản pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, các giải phapr chỉ đạo điều hành của các cấp có nội dung liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh,..
Khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.
Xây dựng quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo. Công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên mạng Internet của cơ quan, đơn vị.
Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuê đất, thuê mặt bằng để sản xuất kinh doanh với giá thuê hợp lý và đơn giản hóa các thủ tục đầu tư. Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
Xây dựng và công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về TTHC liên quan đến kinh doanh thuộc lĩnh vực phụ trách trên Cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ cở cơ quan làm việc, tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,.
Triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình phê duyệt. Triển khai tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC