Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT index

13/08/2020

Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức theo hình thức trực tuyến với các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của các chỉ số nêu trên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Ảnh: LĐ tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh, Nguồn: Internet
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả chỉ số PCI năm 2019, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chỉ số PCI trong năm 2020; Lãnh đạo Sở Nội vụ phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2019 và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI năm 2020; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thông tin Kết quả xếp hạng và phân tích điểm số các tiêu chí thành phần của Chỉ số Par Index và Chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh Tây Ninh và đề xuất khắc phục hạn chế, cải thiện điểm số và thứ tự xếp hạng Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh trong những năm tới; Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông phân tích các tiêu chí thành phần của Chỉ số ICT INDEX năm 2019, đề xuất các giải pháp để cải thiện chỉ số này. Theo kết quả báo cáo, năm 2019, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh giảm 01 bậc so với năm 2018 (năm 2019: hạng 15, năm 2018: hạng 14). Tuy nhiên, điểm số PCI của năm 2019 tăng so với năm 2018 và đứng vào nhóm điều hành tốt.
Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của tỉnh Tây Ninh đạt 80,05 điểm, xếp thứ hạng 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 5,24 điểm và tăng 04 bậc so với năm 2018 (năm 2018 đạt 74,81 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành). So với 07 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Ninh ở vị trí khá thấp. Chỉ số SIPAS của tỉnh Tây Ninh đạt 83,45% và tăng 2,21% so với năm 2018 (năm 2018 đạt 81,24%); tuy nhiên vẫn thấp hơn giá trị trung vị của cả nước (84,45%). Riêng về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh, ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ cơ quan nhà nước năm 2019 xếp hạng 12 (Năm 2018 xếp hạng thứ 31); Dịch vụ công trực tuyến năm 2019 xếp hạng 36 (Năm 2018 xếp hạng 45). Chỉ số ICT của Tây Ninh được xếp hạng thứ 25 trong cả nước.
Về kết quả chỉ số PAPI 2019 của tỉnh Tây Ninh có tổng số điểm 42.38 (điểm cao nhất là 46.74), đứng vị trí thứ 16/16 tỉnh thuộc nhóm có điểm trung bình thấp. Trong đó có 03 nội dung thuộc nhóm có điểm trung bình cao (gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Thủ tục hành chính công và Cung ứng dịch vụ công); 03 nội dung thuộc nhóm có điểm trung bình thấp (gồm: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử) và 02 nội dung thuộc nhóm có điểm thấp nhất (gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở;Trách nhiệm giải trình với người dân).
Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành có nhiều ý kiến đóng góp về chỉ số và phân tích các hạn chế, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện các chỉ số cho tỉnh. Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng thống nhất các giải pháp đề ra nhằm nâng cao các chỉ số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện điểm số của các chỉ số, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tại từng sở, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Thành Chung – TTHCC tỉnh Tây Ninh