Bình Định triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

10/12/2020

Sáng ngày 07/12/2020, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Ngọc An khẳng định: “Việc triển khai, thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có ý nghĩa rất to lớn, mang lại sự thuận tiện cho cả người dân lẫn các cơ quan công quyền trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, là một thành quả trong nỗ lực cải cách hành chính và đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính Quốc gia, thực hiện đúng cam kết xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân”. Đồng thời, Ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu công chức, viên chức tham gia tập huấn cần tập trung, lắng nghe để tiếp thu đầy đủ nội dung kiến thức được các báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến nội dung buổi tập huấn để đảm bảo sau khi kết thúc tập huấn chúng ta có thể sử dụng, thao tác thuần thục quy trình trên phần mềm hoặc hướng dẫn cho đồng nghiệp cơ quan thực hiện, đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả các nội dung công việc liên quan.
 
Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị tập huấn 1
Hội nghị tập huấn có sự tham gia của hơn 90 học viên thuộc các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố là công chức, viên chức được cấp tài khoản quản trị Cổng Dịch vụ công quốc gia và trực tiếp thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân. Các học viên đã được nghe các báo cáo viên của các cơ quan Trung ương giới thiệu về quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hướng dẫn nội dung, nghiệp vụ, cơ chế phối hợp dành cho cơ quan quản lý đất đai, cơ quan Thuế ở địa phương trong triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng cục Thuế Lý Thị Hoài Hương gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh Bình Định và đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn của tỉnh. Đồng thời qua nghiên cứu tình hình thực tế triển khai của địa phương, Phó Vụ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian qua, nhất đối với kết quả triển khai dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và mong muốn tỉnh có thể phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực đất đai, thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục hành chính thiết yếu của người dân, doanh nghiệp. Bà Lý Thị Hoài Hương cũng chia sẽ và tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia góp ý của các học viên liên quan đến những khó khăn, vướng mắc đối với quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhất là trong bối cảnh các cơ quan Nhà nước từng bước chuyển đổi giải quyết công việc từ “môi trường giấy tờ” sang “môi trường điện tử” nhưng các hệ thống phần mềm chuyên ngành của địa phương và Trung ương chưa thể tích hợp, liên thông để chia sẽ thông tin dữ liệu.
Trên cơ sở triển khai thí điểm của một số tỉnh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổng Cục thuế sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo sự thuận lợi cho các địa phương trong công tác triển khai thực hiện. Đồng thời, Bà Lý Thị Hoài Hương cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xem xét, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành dùng chung của Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai để thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn của tỉnh có thể giải quyết nhanh chóng hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp./.
Lê Dũng Linh, Phòng KSTTHC Bình Định