Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính

23/11/2020

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ- Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn và đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với 5 tỉnh Tây nguyên: Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

Ảnh: đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ- Tổ trưởng Tổ công tác

 
Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:
Về kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử:
Các tỉnh đều đã ban hành, sửa đổi quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk đã liên thông gửi, nhận văn bản điện tử cả 4 cấp hành chính. Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước như Lâm Đồng tăng 5 lần, Đắk Lắk tăng 2,5 lần, Kon Tum và Gia Lai tăng 2 lần; tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc  vàbước đầu đã triển khai xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tỉnh có số lượng xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử nhiều như Kon Tum (95% cấp tỉnh, 85% cấp huyện, 70% cấp xã), Đắk Lắk (100% cấp tỉnh, 60% cấp huyện, 30% cấp xã); tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum đã áp dụng chữ ký số cá nhân của lãnh đạo tỉnh trong gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc.
Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:
Tất cả các tỉnh đã triển khai kết nối (Ngân bổ sung kết nối cái gì) với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái và kết quả xử lý hồ sơ giải quyết TTHC. Lâm Đồng, Đắk Lắk là 02 tỉnh có nhiều hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 4/5 tỉnh đã tích hợp với nền tảng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó, Lâm Đồng có số lượng giao dịch thành công với số tiền trên 48 triệu đồng; Lâm Đồng, Kon Tum là 2 tỉnh đã triển khai tốt việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được các tỉnh quan tâm, thực hiện.
 Các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai và tổ chức quán triệt Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trong đó, Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC và dự kiến tháng 12/2020 sẽ triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại thành phố Đà Lạt và nhân rộng từ năm 2021.
Kết quả chuẩn hoá chế độ báo cáo; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:
Các địa phương đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo và ban hành các quyết định quy định chế độ báo cáo o cáo thuộc phạm vi quản lý.  
4/5 tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (còn tỉnh Đắk Nông chưa xây dựng, hiện sử dụng trực tiếp Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để cung cấp, cập nhật dữ liệu), trong đó có tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm chỉ đạo điều hành của tỉnh, Đắk Lắk đang triển khai thí điểm, Lâm Đồng đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh của thành phố Đà Lạt.
Đến nay, cả 5/5 tỉnh đã cung cấp đầy đủ số liệu đối với 08 chỉ tiêu của năm 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 theo công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh: Toàn cảnh cuộc làm việc
Kết quả cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Cả 5/5 tỉnh tổ chức theo hình thức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh,  có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao như Lâm Đồng (99,49%), Gia Lai (99,1%), Kon Tum (98,8%), Đắk Nông (98,7%), Đắk Lắk (95,91%).
Một số tồn tại hạn chế và phương hướng khắc phục
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, cũng còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể:
Tỉnh Đắk Nông có số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục còn thấp; tỉnh Đắk Nông, Gia Lai chưa áp dụng chữ ký số cá nhân; Gia Lai chưa hoàn thành nhiệm vụ kết nối, tích hợp với nền tảng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk chỉ dừng ở hoàn thành kết nối kỹ thuật, chưa phát sinh giao dịch hoặc số lượng giao dịch rất ít. Một số địa phương cập nhật TTHC còn chưa kịp thời, đầy đủ như Đắk Lắk, Đắk Nông hoặc chưa đồng bộ, chuẩn hóa danh mục TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum. Một số tỉnh có số lượng hồ sơ đồng bộ thấp như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và còn sai mã hồ sơ TTHC  nhiều như Đắk Nông Gia Lai.
Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của các tỉnh Đắc Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đều rất chậm, số lượng rất ít Với tiến độ triển khai như hiện nay sẽ khó đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ đặt ra trong năm 2020 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP. Đắk Lắk, Đắk Nông xử lý phản ánh, kiến nghị còn chậm (đều còn 3 phản ánh, kiến nghị đã quá hạn giải quyết). Vẫn còn tình trạng địa phương quy định các chế độ báo cáo thuộc phạm vi của Trung ương, còn một số báo cáo chưa quy định mẫu đề cương và biểu số liệu và cần xem xét bổ một số thông tin để đáp ứng mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành; Gia Lai không kịp thời cập nhật, công khai các quy định TTHC.
Tại cuộc kiểm tra, các địa phương cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, như: Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử. Nhận thức về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng CNTT ở một số bộ phận người dân vẫn còn hạn chế (Kon Tum). Các CSDL quốc gia chưa triển khai triệt để từ Trung ương tới địa phương để tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Việc xây dựng các ứng dụng, các hệ thống CSDL của các ngành, địa phương hầu như chỉ mới tập trung vào mục tiêu phục vụ công tác quản lý riêng của ngành, địa phương mình mà chưa kết nối chia sẻ dữ liệu (Đắk Nông). Kinh phí đầu tư, trang bị hạ tầng CNTT còn thiếu, nhất là cấp cơ sở như xã, phường, thị trấn (Kon Tum, Đắk Nông)… Trong triển khai cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các bộ chưa phê duyệt danh mục TTHC liên thông thực hiện trong phạm vi toàn quốc dẫn đến khó khăn trong việc luân chuyển hồ sơ khi giải quyết TTHC liên thông (Kon Tum);
 
 
Ảnh: Tổ công tác kiểm tra thực tế tại TTPVHCC tỉnh Lâm Đồng
 

Các bộ chưa phê duyệt danh mục TTHC liên thông thực hiện trong phạm vi toàn quốc, dẫn đến khó khăn trong việc luân chuyển hồ sơ trong giải quyết TTHC liên thông (Kon Tum); chưa có văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa (Kon Tum); khó khăn trong phê duyệt, bố trí nhân sự trực tại BPMC (Đắk Nông); việc thực hiện theo mô hình thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thay mặt cơ quan nhà nước tiếp nhận (một số địa phương đã thực hiện) chưa có cơ sở pháp lý, chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức bưu chính khi được giao tiếp nhận hồ sơ (Đắk Nông)…
Các địa phương được kiểm tra cũng đề xuất Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành đẩy nhanh triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia; tích hợp, chia sẻ các dữ liệu để địa phương khai thác, sử dụng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; quy định rõ lộ trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giảm lãng phí do không phát sinh hồ sơ; triển khai Hệ thống e-Cabinet xuống địa phương; có văn bản quy định về vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ đối với một số mô hình mới như: Trung tâm Phục vụ hành chính công; Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum; khắc phục tình trạng chậm công bố, công khai TTHC của Bộ, ngành; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC ở địa phương; nghiên cứu sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về tiêu chuẩn lãnh đạo Trung tâm PVHCC, đánh giá kết quả giải quyết TTHC…
Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Tổ trưởng tổ công tác biểu dương những kết quả các địa phương đã đạt được,ghi nhận đề xuất, kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, giải quyết, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời nhấn mạnh cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng. Việc thực hiện cải cách TTHC phải gắn với ứng dụng CNTT và phải đi vào thực chất, mang lợi ích cho tổ chức và công dân và thể hiện đúng là một chính quyền phục vụ. Chú trọng chọn dịch vụ nào có hồ sơ người dân mong đợi nhiều nhất để ưu tiên thực hiện. Quá trình thực hiện, phải lưu ý thực hiện cải cách các thủ tục trước để có bộ thủ tục đơn giản, gọn nhẹ nhất sau đó mới ứng dụng CNTT để triển khai đến người dân. Các tỉnh chưa hoàn thành việc ký số văn bản điện tử phải hoàn thành ngay trong tháng 11 năm 2020, đồng thời tiến hành rà soát tái cấu trúc lại quy trình dịch vụ công trực tuyến, từ đó đẩy nhanh hơn nữa việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không để nhiệm vụ nào quá hạn hoặc không hoàn thành./.
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính