Tây Ninh công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

15/01/2021

Tỉnh Tây Ninh xác định điểm, thứ hạng Chỉ số CCHC của 19 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 
Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
 
Theo Quyết định công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có tỷ lệ điểm số cao nhất 97,16% - đứng đầu bảng xếp hạng khối các sở, ban, ngành tỉnh; đứng cuối bảng là Sở Y tế đạt tỷ lệ điểm số 71,35%.
Trong số 19 cơ quan sở, ban, ngành tỉnh, có 17 cơ quan xếp loại tốt với tỷ lệ điểm số đạt trên 80%; 02 cơ quan xếp loại khá với tỷ lệ điểm số đạt dưới 80% gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế.
Ở khối UBND huyện, thị xã, thành phố, Gò Dầu là địa phương xếp thứ hạng cao nhất với tỷ lệ điểm số đạt 83,62%; Thị xã Hòa Thành đứng cuối bảng với tỷ lệ điểm 74%.
Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố, có 4 địa phương xếp loại tốt với tỷ lệ điểm số trên 80%, gồm Gò Dầu, Bến Cầu, TP.Tây Ninh và Dương Minh Châu; 5 địa phương xếp loại khá với tỷ lệ điểm số dưới 80% gồm Châu Thành, Tân Châu, Hòa Thành, Trảng Bàng, Tân Biên. 
Đây là năm thứ hai tỉnh Tây Ninh thực hiện xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố bằng Phần mềm xác định Chỉ số CCHC tại địa chỉ https://cchc.tayninh.gov.vn.
Tại Quyết định UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh công khai toàn bộ nội dung Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, gửi nội dung Quyết định cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc công bố kết quả chỉ số CCHC được tiến hành vào cuộc họp gần nhất của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.
Thành Chung – TTHCC tỉnh Tây Ninh