Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017 (19/10/2017)

Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức họp mở rộng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Quý III/2017 và đề ra Nghị quyết lãnh đạo Quý IV/2017.
 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Công đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (13/06/2017)

Tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2017
 

Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (17/08/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC về kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, sáng ngày 16 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát một số Chi bộ trực thuộc. 

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (19/07/2016)

Ngày 18/7/2016, Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì và toàn thể các Đảng viên tham dự Hội nghị. ​

CHỈ THỊ 05-CT/TƯ – Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (14/07/2016)

Được Bộ Chính trị ban hành ngày 15/5/2016, nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TƯ nhằm bảo đảm thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị được ban hành trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII (14/07/2016)

Ngày 12/7, Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (04/03/2016)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được tiến hành từ ngày 20 đến 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các Văn kiện Đại hội XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày nêu rõ, cùng với việc triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội trên các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ Đại hội XII cần tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Các tin đã đưa ngày: