Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

19/07/2016

Ngày 18/7/2016, Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì và toàn thể các Đảng viên tham dự Hội nghị. ​

Đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cùng với việc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đảng bộ Khối lần thứ XII, Đảng bộ Cục tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và hướng dẫn các chi bộ cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai thực hiện, trong đó tập trung nghiên cứu các đề án, dự án về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính mà Cục đang chủ trì xây dựng.
Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Cục đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của đảng, quy định pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, đảng viên, công tác phát triển đảng luôn khách quan, công khai, dân chủ. Đảng ủy Cục  đã đề nghị và được Đảng ủy Bộ quyết định kết nạp đảng đối với 01 quần chúng và hiện đang tiếp tục bồi dưỡng 02 quần chúng ưu tú để đề nghị Đảng ủy Bộ xét kết nạp đảng trong thời gian tới.
 Công tác kiểm tra, giám sát trong trong Đảng được thực hiện định kỳ, thường xuyên đã góp phần duy trì và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời để mỗi cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước. Đảng ủy Cục tổ chức định kỳ hàng quý đối thoại trực tiếp với Công đoàn, Đoàn thanh niên của Cục để nắm bắt và kịp thời giải đáp tâm tư, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đưa công tác dân vận đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Văn Thư, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Chi bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp, Chi bộ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành và Chi bộ Văn  phòng Cục đã trình bày các tham luận và trao đổi về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Thị Kim Hoa, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục giới thiệu về Chỉ thị số 05-CT/TƯ

Thông qua các chủ đề trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Đảng bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm công tác chuẩn bị tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, dự kiến vào  trung tuần tháng 8 năm 2016; nhiệm vụ rà soát Luật Đầu tư công và các luật có liên quan để đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, đầu tư công theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TƯ ban hành ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt chú trọng những nội dung mới của Chỉ thị, coi kết quả của việc học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác là cơ sở để xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Đối với công tác kiểm tra trong 06 tháng cuối năm 2016, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung kiểm tra đã ban hành và đề nghị mỗi Chi bộ trực thuộc nghiêm túc, chủ động thực hiện việc kiểm tra trong nội bộ Chi bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội nghị kết thúc với sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về những kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016./.
Phan Vân Anh
Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính