Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ (16/03/2023)

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 103/KSTT-KTTH ngày 15 tháng 3 năm 2023 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ.

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2022 (22/07/2022)

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 04/7/2022, thứ hạng của Việt Nam trên một số bảng xếp hạng quốc tế năm 2022 tiếp tục được cải thiện, một số lĩnh vực cụ thể tiếp tục được quan tâm cải cách và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 (11/02/2022)

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam của Chương trình Đối tác chiến lược Australia (23/04/2021)

Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới đã nghiên cứu, xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035: Từ chiến lược đến hành động” với chủ đề “Đề xuất Lộ trình cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam” (Báo cáo), trong đó đánh giá về kết quả môi trường kinh doanh Việt Nam thời gian qua và các khuyến nghị cải cách ngắn, trung hạn.
 

Điểm mới trong quy định TTHC tại Luật Doanh nghiệp 2020 (13/08/2020)

Kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021, trong đó có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến thủ tục hành chính.

Quy định tốt hơn để khôi phục sau đại dịch Covid-19 (13/08/2020)

Đó là thông điệp của Phiên họp thứ nhất của Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành Quy định tốt ASEAN-OECD lần thứ 6 năm 2020 (GRPN) vừa được tổ chức ngày 11 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Một số kết quả bước đầu và nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới (15/06/2020)

Nhờ sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương, đến nay chúng ta đã đạt một số kết quả trong xây dựng các Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và triển khai Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025 (02/06/2020)

Sáng ngày 28/5/2020, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp” (25/05/2020)

Để giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi và những tác động mạnh mẽ do dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia
và những lợi ích cho doanh nghiệp”.  

Kết quả PAR Index 2019: Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính tăng so với năm 2018 (25/05/2020)

Đây là nhận định tại Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố ngày 19/5/2020.
Các tin đã đưa ngày: