Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025

02/06/2020

Sáng ngày 28/5/2020, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo kết quả công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Kiểm soát thủ tục hành chính cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan, sự nỗ lực của các đảng viên, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, liên tục từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đồng thời, với sự đổi mới trong tư duy và hành động, Đảng ủy Cục đã phối hợp với chính quyền lãnh đạo các mặt nhiệm vụ chính trị, tập trung nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung; việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ nói chung và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng.
 
Đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm soát
thủ tục hành chính trình bày Báo cáo tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua cũng đã đạt được những kết quả tích cực với việc đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Văn phòng Chính phủ. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời, phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm với lãnh đạo Cục để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững và xây dựng tập thể Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giá đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.
Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, động viên kịp thời, vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã giữ vững được lập trường tư tưởng; khắc phục khó khăn, cố gắng học hỏi, rèn luyện phẩm chất và phấn đấu vươn lên.
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cũng đã xây dựng và phát triển được đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sạch, vững về tư tưởng, chắc chuyên môn nghiệp vụ. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sinh hoạt Đảng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chưa có  nhiều đổi mới về phương pháp, cách làm, nội dung sinh hoạt Đảng theo chuyên đề chưa đa dạng.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ chuyển lời chúc mừng của đồng chí Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới toàn thể Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là những kết quả ấn tượng của công tác chuyên môn. Đồng chí cũng nhất trí với Dự thảo báo cáo chính trị cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Đại hội. Đối với phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ Cục trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đức Minh nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong dự thảo báo cáo và mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe trình bày và thảo luận cho ý kiến đối với Báo cáo chính trị của Đảng bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng ủy. Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc của Đảng, các đại biểu đã sáng suốt, lựa chọn và bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giá nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020 -2025.
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính ngay sau Đại hội, các đồng chí trong Ban Chấp hành cũng đã bầu đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính là Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020 -2025, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Cục đã đề ra./.
 
Phan Vân Anh, chuyên viên
Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính