Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: những vướng mắc được tháo gỡ

27/11/2019

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Hải Phòng do ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên - người đại diện theo pháp luật về quy trì...