Tăng cường đào tạo chuyển đổi số trong khuôn khổ hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cơ quan phát triển quốc tế Pháp (AFD)

19/05/2021

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa VPCP và AFD, ngày 18/5/2021, VPCP tổ chức khai giảng tiếp lớp học thứ 2 dành cho đối tượng là lãnh đạo quản lý cấp Vụ của một số Bộ, cơ quan (Ban Cơ yếu Chính phủ, Vụ Cải...