Để không còn “cát cứ” về dữ liệu thông tin

08/12/2015

(ĐBNDO) - Tại Hội thảo “Tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua số định danh cá nhân” do Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 tổ chức sáng 4.12 tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, việc chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành, địa phương còn yếu, vẫn còn tình trạng cục bộ, chia cắt, cát cứ thông tin. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan quản lý nhà nước và cho người dân cần sớm xây dựng phương án kết nối các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành tư pháp với CSDL Quốc gia về dân cư.

Chưa có sự chia sẻ thông tin chung
Chia sẻ về việc trao đổi dữ liệu trong các cơ quan nhà nước thời gian qua, ông Đặng Tùng Anh Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử của các ngành, lĩnh vực mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung giữa các cơ sở dữ liệu hoặc đã có ý tưởng về việc kết nối, chia sẻ thông tin nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm, khép kín nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về các ngành, lĩnh vực. Chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin, sử dụng chung còn hạn chế giữa các CSDL ngành, lĩnh vực.
Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Trung Dũng - Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp cho biết thêm, dữ liệu hộ tịch của mỗi cá nhân bị phân tán, không xâu chuỗi, kết nối được với nhau, cơ quan đăng ký hộ tịch không quản lý được đầy đủ các dữ liệu hộ tịch cá nhân, chưa có một nơi quản lý toàn bộ thông tin về hộ tịch của cá nhân, khả năng tra cứu, khai thác phục vụ cho yêu cầu của người dân và của các cơ quan, tổ chức chưa được phát huy.

Ảnh: Hà An

 

Thực tế cho thấy, các giấy tờ hộ tịch được cấp cho cá nhân chỉ có nội dung ghi về một sự kiện hộ tịch đã được đăng ký nên khi cần chứng minh tình trạng hộ tịch, người dân phải nộp cùng một lúc tất cả các loại giấy tờ hộ tịch có liên quan được cấp. Trong khi đó, việc khai thác dữ liệu hạn chế, thời gian đáp ứng lâu, thậm chí bỏ lọt, không tìm thấy dữ liệu do phải tra cứu thủ công. Chính cơ quan đăng ký hộ tịch này cũng không thể biết sự kiện hộ tịch được đăng ký tại cơ quan hộ tịch nào hay chưa. Ông Dũng nhấn mạnh, chính điều này dẫn đến nhiều trường hợp trùng lặp, nhiều trường hợp cố ý đăng ký hộ tịch sai quy định pháp luật để hưởng lợi bất chính, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng.
Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về dân cư

Theo thống kê, hiện nay trong số 5.400 TTHC thì có tới 1.600 thủ tục yêu cầu khai thông tin cá nhân liên quan đến giấy tờ của công dân. Chỉ tính riêng cấp xã, phường đã có gần 400 loại tờ khai. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, nếu thực hiện đơn giản hóa về mặt hành chính, quản lý công dân theo công nghệ số sẽ tiết kiệm được 461 tỷ đồng. Việc cung cấp số định danh cá nhân thay cho việc phải khai thác các thông tin cá nhân, chi phí tương ứng cho việc sao chụp, chứng thực các loại giấy tờ để thực hiện các TTHC này khoảng 4.780 tỷ đồng/năm.

Nhằm tạo sự thống nhất về quản lý dân cư, ngày 08.6.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896). Luật Căn cước công dân được QH thông qua ngày 20.11.2014 đã quy định cụ thể vai trò và mối quan hệ giữa CSDLQG về dân cư với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương.
Như vậy, CSDLQG về dân cư là thành phần chính cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong tất cả các cơ quan nhà nước có liên quan đến thông tin về công dân, phục vụ quản lý nhà nước và cải cách hành chính.
Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, Dự án cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về dân cư đặt mục tiêu xây dựng CSDL thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. CSDL Quốc gia về dân cư là CSDL dùng chung, cơ sở lõi cần được xây dựng ngay để làm căn cứ chia sẻ thông tin, hình thành các CSDL chuyên ngành.
Việc kết nối, chia sẻ đối soát giữa CSDL Quốc gia về dân cư đối với các CSDL chuyên ngành khác sẽ chỉ được thực hiện khi có được một hệ thống cấp mã định danh thống nhất và duy nhất trên cả nước. Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên được sinh ra trên CSDL Quốc gia về dân cư trên cơ sở mã hóa một số thông tin cơ bản của cá nhân và được cấp cho mỗi cá nhân để đáp ứng yêu cầu tra cứu, trao đổi thông tin, phục vụ lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Số định danh cá nhân chỉ được cấp cho cá nhân, được ghi vào sổ bộ hộ tịch, trích lục hộ tịch và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi đăng ký khai sinh và gắn họ đến khi chết, không thay đổi trong suốt cuộc đời, ngay cả trong trường hợp công dân thôi, bị tước Quốc tịch Việt Nam, khi được trở lại, nhập Quốc tịch Việt Nam.
Có thể nói, số định danh cá nhân là gốc để truy nguyên chính xác thông tin về công dân trong CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ yêu cầu của cơ quan quản lý của ngành, lĩnh vực và được sử dụng làm cơ sở để liên kết các thông tin cá nhân trong các CSDL ngành, lĩnh vực. Các ngành, lĩnh vực thực hiện quản lý CSDL chuyên ngành thông qua số định danh cá nhân để kết nối, khai thác thông tin công dân từ CSDL Quốc gia về dân cư để bảo đảm tính thống nhất của thông tin. Theo ông Dũng, với mã định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân, lưu trữ tại hệ thống CSDL Quốc gia về dân cư cũng như các CSDL chuyên ngành khác sẽ từng bước hình thành mô hình Chính phủ điện tử. 

Hà An
Theo daibieunhandan.vn