Kết quả thực hiện Đề án 896 - nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, mục tiêu hướng tới của Chính phủ Việt Nam

31/08/2016

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân là những công cụ quan trọng để phục vụ mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ trong Đề án 896.

Đề án 896 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 với mục tiêu tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, đặt nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.
 
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Theo đó, việc triển khai Đề án 896 được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Phúc trong giai đoạn tháng 6 năm 2013 đến tháng 4 năm 2016 và đã đạt được những thành quả quan trọng, được đánh giá cao. Những nội dung được triển khai của Đề án là cơ sở để Chính phủ, Quốc hội xem xét trong quá trình thông qua Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân. Hai nội dung quan trọng được xác định trong Đề án 896 gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân được luật hóa tại các Luật này là những công cụ quan trọng để phục vụ mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ.
Luật căn cước công dân quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, gồm 15 nội dung thông tin cơ bản nhất của công dân, là căn cứ để kiểm tra, thống nhất thông tin về công dân. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (quy định tại Luật hộ tịch) và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (quy định tại Luật căn cước công dân) là nguồn thông tin đầu vào chính cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin. Từ 2016, số định danh cá nhân được ghi vào Giấy khai sinh khi thực hiện đăng ký khai sinh và là số thẻ căn cước công dân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Trên cơ sở các nội dung được quy định tại hai luật này, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch) trong đó tập trung quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấu trúc số định danh cá nhân, phương thức kết nối, cập nhật, khai thác, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định cụ thể thủ tục cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh và khi cấp Thẻ căn cước công dân, đồng thời ban hành nhiều Thông tư theo thẩm quyền để triển khai thực hiện. Đến nay, cơ sở pháp lý để thực hiện Đề án 896 về cơ bản đã được ban hành đầy đủ.
 
Lãnh đạo Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị

Từ khi hai Luật có hiệu lực (từ ngày 01/01/2016), Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã thực hiện cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh cho trẻ em và khi cấp thẻ căn cước công dân. Đối với nhóm trẻ em đăng ký khai sinh, Bộ Tư pháp đã phối hợp Bộ Công an triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho các cơ quan đăng ký hộ tịch tại 04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và 01 huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An), thống kê đến ngày 11/8/2016, đã có 157.588 trẻ em được đăng ký khai sinh và được cấp số định danh cá nhân. Thực hiện cấp số định danh cá nhân thông qua việc căn cước công dân, Bộ Công an đã triển khai thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, TPHCM, Cần Thơ và Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Bình; đến nay đã cấp cho hơn 1,3 triệu số định danh cá nhân. Việc thực hiện những thủ tục được đánh giá nhanh chóng và đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận tại Hội nghị

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2083/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Quyết định số 2308/QĐ-BCA-HĐTĐ ngày 16/6/2016 về việc quyết định đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên hiện nay, do các quy định tại Luật đấu thầu nên dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị triển khai.
Đồng thời với việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các Bộ, ngành, cơ quan đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, để bảo đảm khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng xong, các cơ quan nhà nước có thể khai thác ngay thông tin để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đến nay, các Bộ, ngành đã có báo cáo kết quả rà soát, theo đó, các Bộ ngành đã thực hiện rà soát 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết thủ tục hành chính và đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục (đạt 58,2%), trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 loại giấy tờ công dân.
Những kết quả triển khai Đề án 896 trong 3 năm vừa qua đã cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, đặt nền tảng cho việc phát triển Chính phủ điện tử là mục tiêu hướng tới của Chính phủ Việt Nam./.
Bài và ảnh: Nguyễn Tuyết Minh
Văn phòng Ban Chỉ đạo 896