Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thúc đẩy triển khai Đề án 896

01/09/2016

Ngày 25/8/2016, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 253/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896); kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay và bàn triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Cụ thể, về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và các thành viên cần chỉ đạo Bộ, ngành mình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch và gắn trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ.

Để triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào triển khai trong tháng 9 năm 2016. Cùng trong tháng 9, Bộ Công an cần trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, hai Bộ Công an, Tư pháp cùng các cơ quan có liên quan cần xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác thu thập, nhập thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm cho quá trình thu thập, nhập dữ liệu được chính xác, khoa học.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực phát biểu tại cuộc họp

Về công tác rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an và Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành kết quả rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Về kết quả rà soát đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cần tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát để xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân. Để bảo đảm tính khoa học, khả thi, các Bộ, ngành cần tổ chức xin ý kiến của các chuyên gia, các địa phương về phương án đơn giản hóa; hoàn thiện phương án đơn giản hóa của Bộ, ngành mình trong quý III năm 2016.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp trao đổi với các Bộ, ngành về việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân theo Đề án 896 và tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.
Bài và ảnh: Nguyễn Tuyết Minh
Văn phòng Ban Chỉ đạo 896

File đính kèm