Những kết quả nổi bật trong năm đầu thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2017 - 2020

26/01/2018

Sáng ngày 25/01/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 896 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

 

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 công bố Quyết định số 785/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; trình bày báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 896 năm 2017.
 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 896 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Ảnh Thanh Hà

Kết quả đạt được
Kết thúc giai đoạn một (2013-2016) các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính có chứa thông tin về công dân để phục vụ xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Năm 2014, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã xây dựng trình Quốc hội ban hành Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch.

Bước sang giai đoạn hai (2017-2020), năm 2017 đã có 17/20 Bộ, ngành hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ ký ban hành Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. 59/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 896. 36/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an đã triển khai cấp hơn 8 triệu số định danh cá nhân cho công dân thông qua cấp Căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hải Dương và Ninh Bình). Trong 2 năm 2016 và 2017, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện cấp hơn 900.000 số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh thông qua công tác đăng ký khai sinh tại 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Nghệ An, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Hà Nam, An Giang, Lạng Sơn, Bình Dương, Lào Cai, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh).

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng, ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 26/6/2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở quốc gia để đảm bảo kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “khảo sát, bổ sung, lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ và triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”...

Đại diện Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 trình bày báo cáo tại cuộc họp. Ảnh Thanh Hà

 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm; chưa hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; về vốn cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được giải quyết dứt điểm...    

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo năm 2018
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 điểm lại những kết quả quan trọng đã đạt được, biểu dương sự nỗ lực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như đã tích cực hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ thông tin dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhất trí đề xuất của Văn phòng Ban Chỉ đạo đối với các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 896 sẽ triển khai năm 2018. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu:

Thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện thủ tục bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Công an để triển khai thực hiện. Việc bố trí nguồn vốn cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đề nghị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 144/VPCP-KTTH ngày 04/1/ 2018.

Thứ hai, các Bộ, ngành, địa phương đã và đang xây dựng Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an rà soát lại để tránh chồng chéo, lãng phí trong khi ngân sách nhà nước đang hạn hẹp. Bộ Công an khẩn trương bố trí kinh phí và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hạng mục công việc của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ ba, các Bộ, ngành chưa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành liên quan đến quản lý dân cư cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Các Bộ, ngành đã được Chính phủ thông qua Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Thứ tư, đề nghị các địa phương phối hợp Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg và hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 để triển khai đồng bộ việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo kế hoạch.

Thứ năm, đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút ra những kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018, sớm trình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ký ban hành làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, sát sao hơn nữa trong công việc. Đặc biệt, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các địa phương thực hiện triển khai Đề án 896 bảo đảm tiến độ, hiệu quả./.
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC