Hà Nam cơ bản hoàn thành thu thập thông tin dân cư theo Đề án 896

23/10/2018

Ngày 09/10/2018 Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh Hà Nam có Báo cáo số 82/BC-BCĐ896 tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thu thập thông tin dân cư trên địa bàn

Theo Báo cáo, từ ngày 15/5/2018 đến ngày 05/10/2018 Hà Nam đã thu thập 943.043 phiếu/958.018 nhân khẩu, đạt 98,43%. Để đạt được kết quả này, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Hà Nam đã triển khai kịp thời, đồng bộ 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như sau:

Một là, Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực đã làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an về thực hiện Đề án 896. Theo đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo 896 của cấp tỉnh, cấp huyện, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch thực hiện Đề án 896, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, quy định cụ thể trách nhiệm, phân công rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hai là, mở hội nghị cấp tỉnh quán triệt, triển khai mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg với thành phần tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh, lãnh đạo của 09 địa phương giáp ranh Hà Nam, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, đặc biệt là 230 đồng chí cán bộ nòng cốt trực tiếp làm công tác thu thập thông tin về dân cư từ Công an tỉnh đến công an cơ sở. Ban Chỉ đạo 896 cấp huyện bên cạnh việc tổ chức hội nghị triển khai, đã tổ chức tập huấn 05 lớp cho 1.770 đồng chí tham dự là lực lượng công an chính quy, công an xã, thị trấn và cộng tác viên thực hiện thu thập dân cư tại 05 huyện trên địa bàn. Sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai thực hiện với sự chủ động, quyết tâm và trách nhiệm cao nhất.

Ba là, quá trình thực hiện Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả đạt được, tổ chức thảo luận, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó, chỉ đạo lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú kịp thời bổ sung, cập nhật thông tin liên quan đến dân cư, củng cố tàng thư, hộ khẩu, hệ thống sổ sách đăng ký thường trú HK11, HK14 phục vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin dân cư; chỉ đạo cơ quan tư pháp huyện, xã phối hợp giải quyết đăng ký hộ tịch đối với những công dân có thông tin chưa thống nhất để cấp giấy khai sinh, điều chỉnh hộ khẩu trước khi thu thập phiếu thông tin dân cư bảo đảm chính xác, đúng quy định.

Bốn là, để việc thu thập thông tin về dân cư được diễn ra thuận lợi, luôn nhận được sự ủng hộ, cộng tác của nhân dân, thì công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng, theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí từ cấp tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh viết tin, bài, phóng sự, in phát băng đĩa có nội dung tuyên truyền về Đề án 896, Chỉ thị số 07/CT-TTg, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tuyên truyền tại các cụm dân cư, tổ dân phố, từ đó để từng người dân hiểu và xác định trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư được đầy đủ, chính xác.

Năm là, để thông tin dân cư được thu thập chính xác, thì quy trình và trách nhiệm thực hiện trong các giai đoạn được phân công rất chặt chẽ, cụ thể, theo đó: Công an các xã, thị trấn cùng lực lượng hỗ trợ là cán bộ tư pháp, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ thôn, xóm… đến từng nhà dân để hướng dẫn kê khai đầy đủ, chính xác thông tin và ký, ghi rõ họ tên vào phiếu; Công an viên các xã, thị trấn kiểm tra lại phiếu, đối chiếu với các loại sổ đăng ký, quản lý cư trú như sổ hộ khẩu gia đình, sổ hộ khẩu gốc… đối với những phiếu đã có thông tin đầy đủ, chính xác thì Công an viên ký xác nhận, trình lên Trưởng Công an cấp xã kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu lập danh sách phiếu thu thập thông tin dân cư giao về Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp huyện; đối với phiếu không chính xác cần điều chỉnh, bổ sung thông tin thì trả lại công dân kê khai đầy đủ, chính xác hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan tư pháp đăng ký thông tin hộ tịch và làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu theo quy định, sau đó mới thu thập phiếu thông tin dân cư. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp huyện rà soát, kiểm tra, tổng hợp phiếu do công an cấp xã chuyển đến và chuyển về Công an tỉnh. Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an scan, truyền toàn bộ số phiếu thu thập thông tin dân cư về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết quả, qua gần 5 tháng thực hiện, toàn tỉnh Hà Nam đã thu thập được 943.043 phiếu/958.018 nhân khẩu, đạt 98,43% và phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an scan được 918.537 phiếu/958.018 nhân khẩu đạt 95,87%. Số nhân khẩu còn lại do vắng mặt tại địa phương chưa thu thập phiếu thông tin dân cư là 14.757 nhân khẩu, chiếm 1,55%, lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp lấy thông tin cá nhân và tra cứu tàng thư hồ sơ hộ khẩu thu thập thu thập thông tin, bảo đảm 100% nhân khẩu đăng ký thường trú trên địa bàn được kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 4049/KH-C41-C72 ngày 25/11/2016 của Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an về việc triển khai thí điểm thu thập, nhập thông tin dân cư tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Công an thành phố Phủ Lý tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch. Kết quả, từ ngày 20/12/2016 đến ngày 20/3/2017 đã thu thập được 150.015 phiếu/160.291 nhân khẩu, đạt 93,58%. Sau khi rút kinh nghiệm thí điểm thu thập thông tin dân cư, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã chỉ đạo nhân rộng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được kết quả nêu trên.

Sáu là, Công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng công an cơ sở thực hiện, yêu cầu các đơn vị lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ có năng lực, trình độ đã được tập huấn để làm nhiệm vụ, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền cấp xã, thôn. Hàng tuần, Ban Chỉ đạo 896 cấp huyện đều có báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ đạo 896 tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý để công tác thu thập được thực hiện đúng tiến độ.

Bênh cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thu thập thông tin dân cư có những khó khăn, tồn tại, đó là một số đơn vị cấp xã thời gian đầu triển khai thu thập thông tin dân cư còn chậm, lúng túng dẫn đến số phiếu công dân khai sai, khai hỏng nhiều; công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu ở một số công an xã còn hạn chế, hệ thống hồ sơ, sổ sách đăng ký, quản lý cư trú chưa cập nhật kịp thời di biến động nhân, hộ khẩu, sai lệnh thông tin cá nhân giữa giấy tờ công dân với hộ khẩu, chứng minh nhân dân chưa được điều chỉnh thống nhất dẫn đến mất nhiều thời gian giải quyết các nội dung phát sinh trong quá trình thu thập thập phiếu…

Phương hướng, nhiệm vụ trong tâm thời gian tới
Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật căn cước công dân, Đề án 896, Chỉ thị số 07/CT-TTg… đến cán bộ, nhân dân, Ban Chỉ đạo 896 Hà Nam sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện: (i) Tiếp tục thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh thực hiện xong trước ngày 30/10/2018; thu thập thông tin đối với cán bộ, chiến sỹ công an ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể trong đơn vị; thu thập thông tin cơ bản của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong lực lượng quân đội cư trú trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin về công dân là người địa phương đang cư trú ở nước ngoài sau khi có hướng dẫn cụ thể; (ii) tiếp tục phối hợp giữa cơ quan tư pháp và cơ quan công an trong đối chiếu, so sánh thông tin công dân được thu thập, xử lý tồn tại, thiếu xót thông tin trong các giấy tờ cá nhân để thống nhất thông tin công dân; (iii) tiếp nhận máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn từ tỉnh đến huyện và Bộ Công an; (iv) triển khai xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác định lộ trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa các sở chuyên ngành; (v) thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, và phê bình, nhắc nhở cá nhân, tập thể làm chưa hiệu quả, không bảo đảm thời gian…

Hy vọng rằng, với cách làm nêu trên của Hà Nam, Ban Chỉ đạo 896 các địa phương khác có thể tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng để việc thu thập thông tin dân cư trên cả nước sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2018 theo đúng Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05/9/2018 của Bộ Công an về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư./.   

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC