Điểm báo ngày 07 tháng 03 năm 2018

07/03/2018

Bộ, ngành
1. Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
2. Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc
3. Cần tiếp đà cải cách kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh
4. “Cởi trói” cho doanh nghiệp ngành thực phẩm
5. 'Lan tỏa' tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia tới cộng đồng doanh nghiệp
6. Năm 2018: Bổ sung các quy định chưa phù hợp về đất đai
7. Bộ Y tế tự “mua dây buộc mình”
8. Quy định mới về quản lý nội dung thông tin mạng xã hội
9. Quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
10. Lần đầu tiên có quy định liên quan đến​ du lịch mạo hiểm
11. Đối thoại kiến tạo
 
Địa phương
12. Dân Hà Nội sẽ được mua nhà ở xã hội qua mạng
13. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện: Linh hoạt, nhanh chóng
14. Chuẩn mực hóa tác phong cán bộ, công chức cấp xã
15. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong ngành giáo dục - đào tạo
16. Đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%

 

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 3 năm 2018 tại file đính kèm
 
File đính kèm