Điểm báo ngày 14 tháng 3 năm 2019

14/03/2019

 

Bộ, ngành

1. Bước tiến dài từ nút bấm điện tử của Thủ tướng

2. Năm 2019 cung cấp 500 nghìn tài khoản tại Cổng Dịch vụ công quốc gia 

3. Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh

4. Giải pháp nào cho các startup khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

5. Đừng “nhốt” cuộc sống vào “lồng” pháp luật

5. Mất bằng lái xe phải thi lại: Không có căn cứ pháp lý!

6. Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài

7. Hạn chế tín dụng đen và vai trò của công ty tài chính 

8. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng

9. Bộ TN-MT bị tố 'đẻ' thêm điều kiện hành nghề tư vấn giá đất

10. Bộ TT&TT được giao những nhiệm vụ gì theo Nghị quyết mới về Chính phủ điện tử?

11. Quy định 'lạ đời' mới ra: Bèo tây, rau chuối… không được cho lợn ăn


Địa phương

12. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

13. Có chính quyền điện tử nhưng thiếu công dân điện tử?

14. Người dân Cà Mau nộp hồ sơ các dịch vụ công qua Zalo, sau đó mang hồ sơ gốc đối chiếu nhận kết quả
 

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại file đính kèm

 
File đính kèm