Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2022

09/08/2022

 

Bộ, ngành

1. Thủ tướng: Còn rất nhiều việc phải làm để chuyển đổi số

2. Nhiều kết quả trong kết nối dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

3. Điện tử hóa thủ tục hành chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

4. Phấn đấu 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 giờ

5. Phải chuyển đổi số để phát triển du lịch quốc tế Việt Nam

 

 
Địa phương

6. Kiên Giang: Gỡ khó để thoát vị trí "chót bảng" xếp hạng cải cách hành chính

7. Tăng cường đối thoại, nghe dân nói

8. Gặp khó vì thiếu hướng dẫn, chưa liên thông

9. Thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em phục vụ chuyển đổi số

10. Thêm sáng kiến cải cách hành chính để phục vụ người dân

11. Phấn đấu trước 10/8, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 8 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm