Điểm báo ngày 07 tháng 9 năm 2022

07/09/2022

 

Bộ, ngành
1. Giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử
2. Rõ địa chỉ chịu trách nhiệm!
3. Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử
4. Việt Nam và OECD trao đổi xây dựng dự thảo Báo cáo Kinh tế Việt Nam
5. Thủ tướng: Kiểm soát lạm phát, cắt giảm thủ tục rườm rà
6. Thủ tướng yêu cầu có giải pháp về visa để thu hút mạnh du khách
7. Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
8. Các trường hợp khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử


Địa phương
9. Khai trương mô hình điểm về sử dụng dịch vụ công theo Đề án 06 tại Cần Thơ
10. Đồng Văn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo xây dựng nền hành chính công
11. Triển khai thí điểm mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ, không giấy hẹn
12. Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang trao đổi kinh nghiệm CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Quảng Ninh

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 9 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm