Điểm báo ngày 14 tháng 9 năm 2022

14/09/2022

 

Bộ, ngành
1. Cắt giảm tối đa thủ tục đăng ký thuốc
2. Điểm mới về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu
3. Chuyển đổi số, hướng đi bền vững cho doanh nghiệp
4. Taxi tự hành hoàn toàn được cấp phép, liệu khi nào Việt Nam mới có?
5. Nuôi con học đại học có được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân?
6. Quy định xử phạt xăng dầu khó khả thi?


Địa phương

7. Tập trung nâng cao chất lượng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
8. Thành phố Hồ Chí Minh: Đồng hành để doanh nghiệp phát triển
9. Tăng cơ hội để hiểu dân, xóa đi sự vô cảm
10. "Cụ thể trách nhiệm" với PCI
11. Bù Gia Mập nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
12. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực
13. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
14. Vân Đồn: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 14 tháng 9 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm