Ấn phẩm

19/11/2014

Nhằm phản ánh quá trình hợp tác công tư, nhìn lại một số hoạt động của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, ấn phẩm đặc biệt “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tại đây.
 
File đính kèm