Lâm Đồng kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính (24/06/2022)

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phú Thọ đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (24/06/2022)

Để thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ thời gian chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngày 01 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký văn bản số 1984/UBND-NCKS chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên.

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Quốc phòng (24/06/2022)

Theo Báo cáo số 1828/BC-BQP ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính đã được Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận

19 địa phương cần đẩy mạnh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai (24/06/2022)

Việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân đã được triển khai thí điểm từ tháng 11/2020 và mở rộng thực hiện toàn quốc từ tháng 6/2021. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 01 địa phương (Quảng Trị) đã kết nối, tích hợp nhưng chưa triển khai và 18 địa phương có số lượng giao dịch còn rất hạn chế, gồm: TP. Hồ Chí Minh; TP. Hà Nội; Bắc Kạn; Tuyên Quang; Bến Tre; Lạng Sơn; Cà Mau; Hà Giang; Hải Phòng; Bạc Liêu; Sơn La; Lai Châu; Cao Bằng; Kiên Giang; Hà Tĩnh; Điện Biên; Hưng Yên; Ninh Thuận.

Một số kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 của Bộ Tài chính (11/02/2022)

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2021.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính (11/02/2022)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành năm 2022 (Quyết định số 2488/QĐ-BTC) để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong công tác cải cách hành chính ngành tài chính ngay từ đầu năm.

Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP (11/02/2022)

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký Quyết định số 33/QĐ-VPCP phê duyệt Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP.

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021 (11/02/2022)

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021.

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (21/01/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP  ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp Báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả  thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo 9475/BC-VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2021).

Ủy ban Dân tộc vượt chỉ tiêu đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (18/01/2022)

Mới đây, Ủy ban Dân tộc có báo cáo số 1994/BC-UBDT tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đã đề xuất phân cấp 02/07 TTHC, đạt tỷ lệ 28,57%.
Các tin đã đưa ngày: