Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (21/01/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP  ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp Báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả  thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo 9475/BC-VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2021).

Ủy ban Dân tộc vượt chỉ tiêu đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (18/01/2022)

Mới đây, Ủy ban Dân tộc có báo cáo số 1994/BC-UBDT tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đã đề xuất phân cấp 02/07 TTHC, đạt tỷ lệ 28,57%.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (04/01/2022)

Ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 2230/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm 2021 và năm 2022.

Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, Bộ Giao thông vận tải vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (07/12/2021)

Ngày 24/11/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (04/11/2021)

Với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thứ hai được phê duyệt phương án, sau Bộ Y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Ngân hàng Nhà nước (04/11/2021)

Đây là một trong các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Quyết định số 1606 /QĐ-NHNN ngày 07/10/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Xây dựng nền hành chính ngành tài chính chuyên nghiệp, hiện đại (04/11/2021)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính ngành tài chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách hành chính năm 2020” (26/10/2021)

Ngày 20/10/ 2021 Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm “Triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách hành chính năm 2020” nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính với sự tham dự của đại diện một số bộ, cơ quan, tổ chức, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Những bất cập về quy định giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, thủy sản (04/10/2021)

Quản lý cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh còn nhiều loại hình chồng chéo về đối tượng, chưa phân định được phạm vi quản lý, dẫn đến một cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủy sản phải chịu sự điều chỉnh bởi nhiều giấy chứng nhận cho cùng một hoạt động.

Cần tiếp tục nghiên cứu cải cách các quy định về kiểm tra chuyên ngành trong nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật (04/10/2021)

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, thú y cần phân định rõ phạm vi, cơ chế, chỉ tiêu kiểm tra chuyên ngành đối với động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu để tránh gây khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
Các tin đã đưa ngày: