Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: những vướng mắc được tháo gỡ

27/11/2019

Hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Hải Phòng do ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên - người đại diện theo pháp luật về quy trình làm việc kéo dài và mâu thuẫn của chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng, gây bối rối và hoang mang cho doanh nghiệp.

Theo nội dung phản ánh, ngày 02/10/2019, ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên làm hồ sơ thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng nhưng sau đó doanh nghiệp nhận được thông báo từ cán bộ Nguyễn Thị T về việc hồ sơ chưa hợp lệ và yêu cầu bổ sung “Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy chứng thực người được ủy quyền là bà Đào Thị Lương”. Sau khi nộp hồ sơ đã được bổ sung giấy tờ, ngày 16/10/2019, doanh nghiệp tiếp tục nhận được thông báo từ cán bộ khác là bà Dương Thục C về việc hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu doanh nghiệp gỡ bỏ các giấy tờ vừa nêu trên với lý do ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên đã là người đại diện theo pháp luật nên không cần bổ sung      hồ sơ.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
 
Trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của người dân, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9467/VPCP-KSTT ngày 17/10/2019 chuyển nội dung phản ánh của doanh nghiệp tới Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng để xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo UBND thành phố Hải Phòng và Văn phòng Chính phủ về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp và nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng thời chấn chỉnh với các cá nhân liên quan cũng như tập thể Phòng Đăng ký kinh doanh trong việc giải quyết thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ. Phòng Đăng ký kinh doanh đã nghiêm túc nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến doanh nghiệp do đã để xảy ra sự việc đang tiếc nêu trên, làm chậm trễ thời gian giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Kết quả rà soát toàn bộ quá trình thụ lý và trả kết quả của doanh nghiệp cho thấy, đối với giao dịch do cán bộ Nguyễn Thị T thụ lý, nguyên nhân yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ do trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có 02 trường thông tin là người liên hệ và người ký xác thực hồ sơ, người ký xác thực hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh là đại diện theo pháp luật (ông Hồ Bảo Quốc Trung Kiên), người liên hệ là bà Đào Thị Lương. Cán bộ thụ lý hiểu trường thông tin người liên hệ là người được ủy quyền, do vậy đã yêu cầu doanh nghiệp bổ sung Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy chứng thực người được ủy quyền theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Ngày 07/10/2019, Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Hải Phòng đã bổ sung hồ sơ theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Ngày 09/10/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu “Doanh nghiệp bổ sung phương pháp tính thuế, hệ thống: Doanh nghiệp không tích vào khối dữ liệu doanh nghiệp không đăng kỷ thay đổi”. Ngày 14/10/2019, Chi nhánh Công ty TNHH Knight Logistics tại Hải Phòng xin rút hồ sơ và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.
Đối với giao dịch ngày 16/10/2019 do cán bộ Dương Thục C thụ lý, theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh không có quy định cụ thể về trường thông tin người liên hệ trên Hệ thống, do đó cán bộ thụ lý yêu cầu Chi nhánh gỡ các giấy tờ đính kèm không có trong quy định. Ngày 17/10/2019, Chi nhánh bồ sung theo yêu cầu của cán bộ thụ lý và được Phòng Đăng ký kinh doanh gửi mail chấp thuận cùng ngày.
Hiện nay, các văn bản pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp chưa có quy định cụ thể về trường thông tin “người liên hệ” do đó cách hiểu trường thông tin trên Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp khác nhau dẫn đến hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ của các cán bộ xử lý không thống nhất. Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, Phòng Đăng ký kinh doanh đã chủ động liên hệ và trao đổi về nghiệp vụ với Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được thống nhất và xử lý đối với các trường hợp như trên. Qua đó có thể thấy, những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đã góp một phần không nhỏ trong việc hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của cơ quan hành chính nhà nước trở nên tốt hơn./.
Vũ Thu Hiền,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính