Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (27/09/2022)

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo sở, ngành, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn, ngày 17 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Ninh Thuận hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (27/09/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra.
 

Tây Ninh tích cực triển khai Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (26/09/2022)

Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiều công việc cụ thể để triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định phê duyệt Bộ Chỉ số).

Cần sớm có giải pháp khắc phục vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (30/06/2022)

Thông tin báo chí[1] có phản ánh hiện nay khi người dân đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phải có hộ khẩu bản gốc, trong khi theo quy định của pháp luật thì không còn thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu. Yêu cầu đó làm khó người dân, doanh nghiệp khi cơ quan Công an đã thu hồi sổ hộ khẩu bản giấy theo quy định.
 

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Bắc Giang (27/06/2022)

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã thay mặt UBND tỉnh ký Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh (Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 11/6/2022).

Quảng Ninh quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh (27/06/2022)

Môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2022 được đánh giá là có nhiều bước tiến vượt bậc nhờ sự quyết tâm của người đứng đầu, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chung tay của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tỉnh Hà Giang năm 2022 (16/05/2022)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, bằng hình thức trực tiếp đối với các sở, ngành và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Tây Ninh: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong ba lĩnh vực trọng điểm (11/02/2022)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 21/12/2021).
 

Mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực (11/02/2022)

Điều này được khẳng định qua kết quả thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 do UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố (Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 14/12/2021).

Vĩnh Long ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng (11/02/2022)

Để công tác kiểm soát TTHC năm 2022 của tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 24/12/2021).
Các tin đã đưa ngày: