Thanh Hóa đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần tạo bứt phá trong phát triển kinh tế

27/09/2019

Kết luận buổi làm việc về cải cách hành chính với tỉnh Thanh Hóa ngày 05/9/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 và tạo ra bứt phá trong thời gian tới, góp phần “xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”.

Kết quả cải cách tạo đà cho phát triển kinh tế
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong chỉ đạo, điều hành, gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội góp phần giúp kinh tế của tỉnh thời gian qua tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện; môi trường kinh doanh được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Vì vậy, năm 2018 là năm đánh dấu nhiều khởi sắc của Tỉnh ở nhiều lĩnh vực như: Tăng trưởng kinh tế đạt 15,16%, cao nhất từ trước đến nay; xuất khẩu đạt 2,76 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn lần đầu tiên vượt 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 13 cả nước; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao đạt nhiều thành tích ấn tượng; số doanh nghiệp đang hoạt động đứng thứ 8 cả nước; nhiều dự án lớn đã và đang hoàn thành, đi vào vận hành, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế của vùng và cả nước, nhất là Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 22,18%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước; đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng, đạt 17.856 tỷ đồng (bằng 67% dự toán năm và tăng 55% so với cùng kỳ), thu nhập bình quân đầu người đạt 1.990 USD, cả tỉnh có 3 huyện, 312 xã, 799 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Về cải cách hành chính, năm 2018, tỉnh Thanh Hóa tăng 4 bậc Chỉ số cải cách hành chính; tăng 3 bậc Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh so với năm 2017; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh nằm trong nhóm có điểm số cao nhất; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt mức cao so với các địa phương trong cả nước.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, về công tác cải cách hành chính, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ, cụ thể là:
Thứ nhất, công tác cải cách thể chế đã được quan tâm triển khai, nhất là việc tập trung tháo gỡ các rào cản hoạt động đầu tư, sản xuất. Theo đó, Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, tập trung rà soát, xử lý các văn bản hết hiệu lực, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật ở các lĩnh vực: điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; y tế, lao động, thương binh và xã hội,...
 
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về CCHC

Thứ hai, công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính đã được quan tâm, triển khai tương đối toàn diện ở tất cả các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện Trung tâm phục vụ hành chính công, hệ thống một cửa điện tử, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện, cấp xã, thực hiện quy trình 4 tại chỗ và việc tổ chức thực hiện chương trình “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ ba, đã triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; theo đó, đã giảm 08 phòng và 01 Chi cục; giảm 95 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị; đã giảm 1.578 thôn, tổ dân phố, chiếm 26% tổng số thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã nghiên cứu, đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực như như: Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế dự toán xây dựng công trình; quản lý chất thải rắn xây dựng; quản lý về an toàn thực phẩm; cấp giấy phép kinh doanh karaoke,…
Thứ tư, đã thực hiện tinh giản biên chế, trong đó năm 2018 với 418 người và năm 2019 với 475 người; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều cơ chế, chính sách như: hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, được thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư,…
Thứ năm, đã phê duyệt và đang tổ chức thực hiện Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập giai đoạn 2018 - 2020; triển khai kế hoạch thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến phân cấp quản lý ngân sách ở địa phương,....
Thứ sáu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được Tỉnh quan tâm tổ chức triển khai, trong đó 100% các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh được kết nối với hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được tích hợp chữ ký số chuyên dùng và triển khai tại 100% các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và kết nối thành công với Trục liên thông văn bản quốc gia; triển khai Hệ thống giao ban trực tuyến được đầu tư hoàn thành tại 31 điểm cầu; đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa để cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã,...
Cần chú trọng truyền thông nội bộ để thống nhất nhận thức
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính như:
Việc xử lý các văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra còn chưa kịp thời; còn tình trạng chậm trễ, chưa thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp; công khai chưa đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong toàn tỉnh còn thấp; việc thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính còn có nhiều hạn chế, nhất là liên thông giữa sở, ngành với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn.
Thực hiện quy trình công tác cán bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ ở một số đơn vị còn lúng túng; còn có một số sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, có trường hợp bổ nhiệm công chức sai quy định nhưng chưa được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý.
Một số sở, ngành, huyện chưa thực sự quyết liệt trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên kết quả đạt được chưa thực sự cao.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền chưa thực sự đa dạng về hình thức để phù hợp hơn với điều kiện, tập quán của từng vùng miền, đồng thời cũng cần quan tâm hơn đến việc truyền thông nội bộ để tăng cường sự tham gia, chung tay của người dân, doanh nghiệp; thống nhất nhận thức từ lãnh đạo tới cán bộ, công chức; phát huy được vai trò giám sát của các cơ quan đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.
Những hạn chế nêu trên là rào cản đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thực hiện của một số nội dung cải cách hành chính của Tỉnh còn thấp.
“Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Thanh Hóa tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phải phát huy được các tiềm năng, thế mạnh lớn của Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, với bề dày văn hoá, lịch sử, có các tiềm năng trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, lâm nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và lợi thế về chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo, nhất là đối với các huyện miền núi còn nhiều khó khăn hiện nay, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020 và tạo ra bứt phá trong thời gian tới, góp phần “xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”, trong đó cần tiếp tục bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác cải cách hành chính của bộ, ngành để đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện như sau:
Thứ nhất, phải gắn cải cách hành chính với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó, các cấp, các ngành phải chỉ ra những lĩnh vực còn tồn tại, tiêu cực để có biện pháp giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.
Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, liêm, chính, kiệm, cần”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
Thứ ba, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là tiếp tục kịp thời tháo gỡ các rào cản để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục trên cơ sở đổi mới quy trình thực hiện, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
Thứ năm, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt với chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc gắn quyền hạn với trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thứ sáu, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thứ bảy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian vừa qua. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực.
Thứ tám, tổ chức triển khai xây dựng Chính quyền điện tử phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Trước mắt, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc gửi nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; rà soát lại việc tổ chức dịch vụ công trực tuyến hiện nay trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, kết hợp với việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chuẩn bị điều kiện để tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi đưa vào vận hành bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường thực hiện việc xử lý, giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước và người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019.
Cuối cùng, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá; triển khai việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.
Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hoá, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, trả lời hoặc xử lý các kiến nghị của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.
NHH, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính