Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

17/08/2016

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC về kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, sáng ngày 16 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát một số Chi bộ trực thuộc. 

Đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Trần Văn Thư, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hùng Huế, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Bí thư Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế ngành, phó trưởng đoàn. Các Bí thư, Phó Bí thư, đại diện Đảng viên Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Nội chính, Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo và Phòng Hợp tác công - tư về cải cách quy định hành chính là đối tượng kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Văn Thư, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục,  Trưởng đoàn Kiểm tra giới thiệu mục đích, nội dung buổi kiểm tra

 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy bộ Tư pháp, Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao... , kiểm tra Sổ ghi nghị quyết sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ; kiểm tra tình hình thu nộp, sử dụng đảng phí.

Đ/c Nguyễn Phương Hoa, Bí thư Chi bộ Phòng KSTTHC khối Nội chính  trình bày báo cáo hoạt động của Chi bộ trong 06 tháng đầu năm 2016

Về cơ bản, các chi bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của đảng, nghị quyết của đảng cấp trên, chủ động đề xuất các chủ trương biện pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng và vận dụng có hiệu quả vào công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Các Chi bộ đều duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, có đầy đủ các sổ sách liên quan (Sổ ghi nghị quyết Chi bộ, Sổ theo dõi thu, nộp, sử dụng Đảng phí…). Nội dung sinh hoạt chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong triển khai các nhiệm vụ về công tác đảng, công tác chuyên môn, công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên mới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, duy trì đoàn kết trong đảng, trong đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chi bộ đã thực hiện đúng việc thu, nộp, sử dụng tiền đảng phí theo quy định.

Đ/c Trần Quang Hồng, Bí thư Chi bộ Phòng Hợp tác công - tư về cải cách quy định hành chính đề xuất một số kiến nghị 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng của các chi bộ còn có một số hạn chế như: Do tính chất công việc nên chưa bố trí thời điểm cố định hàng tháng để sinh hoạt định kỳ; Nghị quyết sinh hoạt chi bộ một số tháng chưa thể hiện thật sự đầy đủ, toàn diện các nội dung về công tác Đảng.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thư, Trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị các Chi bộ quan tâm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời đề nghị Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất mốc thời gian sinh hoạt định kỳ là tuần đầu của tháng đối với các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục để kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Cục, của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước tại mỗi chi bộ, đảng viên và kiến nghị với Đảng ủy Bộ Tư pháp quan tâm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác đảng cho cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc./.

Phan Vân Anh
Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC