Số kí hiệu 1692/VPCP-HC
Trích yếu V/v mời tham dự Hội thảo
Nội dung

Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Ngày tạo 29/12/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :