Số kí hiệu 1341/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Nội dung
Công văn v/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, kèm theo:
- Sổ tay hướng dẫn (Phụ lục I)
- Hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo (Phụ lục II)
Ngày tạo 03/03/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :