Số kí hiệu 8677/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh
Nội dung
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; đăng tải tài liệu trên Hệ thống (tại địa chỉ https://quydinhkinhdoanh.gov.vn và https://thamvanquydinh.gov.vn) và trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.vn). 
Ngày tạo 26/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :