Số kí hiệu 8870/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v xin ý kiến đối với phương án logo, slogan
Nội dung
Văn phòng Chính phủ xin gửi và xin ý kiến của Quý cơ quan về dự thảo phương án Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trong đó có biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan)
Ngày tạo 06/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :