Số kí hiệu 460/VPCP-HC
Trích yếu Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg (các Bộ, cơ quan)
Nội dung
Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
Ngày tạo 29/03/2022
Các file đính kèm

Văn bản khác :