Số kí hiệu 2722/BTP-KSTT
Trích yếu Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Thực hiện Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017m định hướng đến năm 2020.
Ngày tạo 15/08/2016
Các file đính kèm

Văn bản khác :