Số kí hiệu 1654/QĐ-BTP
Trích yếu Ban hành Quy chế Quản lý , sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.
Nội dung Ban hành Quy chế Quản lý , sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.
Ngày tạo 15/09/2015
Các file đính kèm

Văn bản khác :