Số kí hiệu 45/2016/QĐ-TTg
Trích yếu Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Nội dung Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày tạo 19/10/2016
Các file đính kèm

Văn bản khác :