Số kí hiệu 50/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo CCHC
Nội dung Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo CCHC
Ngày tạo 07/02/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :