Số kí hiệu 2182/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Nội dung Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày tạo 10/03/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :