Số kí hiệu 559/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Nội dung Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”
Ngày tạo 24/04/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :