Số kí hiệu 689/QĐ-VPCP
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” tại Văn phòng Chính phủ
Nội dung

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" tại Văn phòng Chính phủ

Ngày tạo 09/06/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :