Số kí hiệu 2887/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
Nội dung Gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
Ngày tạo 09/04/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :