Số kí hiệu 3994/VPCP-KSTT
Trích yếu Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành danh mục TTHC
Nội dung
Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã
Ngày tạo 13/05/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :